Lid worden bij De Foresters:

Aanmelden bij SV De Foresters kan door het aanmeldingsformulier te downloaden en uit te printen. Het ingevulde aanmeldingsforrmulier kan worden gestuurd naar ledenadministratie@deforesters.nl of ingeleverd worden bij Silvia Reinders, Vrieswijk 170, 1852 VK Heiloo.

AANMELDINGSFORMULIER

De aanmeldingsformulieren zijn in PDF formaat.
Beschik je niet over Adobe Reader?  Download dan hier dit gratis programma.

Afmelden lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie, uiterlijk op 31 mei van het lopende seizoen.

Dit kan ook per e-mail; ledenadministratie@deforesters.nl

Overschrijven naar andere vereniging:

Allereerst afmelden bij de oude vereniging. Vervolgens aanmelden bij de ledenadministratie van de nieuwe vereniging en aangeven dat het om een overschrijving gaat en van welke vereniging. Dan wordt de overschrijving door de verenigingen digitaal geregeld bij de KNVB. Een overschrijving naar een andere vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende seizoen bij de KNVB binnen te zijn.