Aanmelden bij SV De Foresters kan door het aanmeldingsformulier te downloaden en uit te printen. Het ingevulde aanmeldingsforrmulier kan worden gestuurd naar ledenadministratie@deforesters.nl of ingeleverd worden bij Silvia Reinders, Vrieswijk 170, 1852 VK Heiloo.

AANMELDINGSFORMULIER

De aanmeldingsformulieren zijn in PDF formaat.
Beschik je niet over Adobe Reader? Download dan hier het (gratis) programma!

Spelerspas

Vanaf de JO12/MO12 is een (digitale) spelerspas verplicht. Hiervoor dient een digitale pasfoto aangeleverd te worden aan ledenadministratie@deforesters.nl onder vermelding van naam van de speler en geboortedatum. Het bestand moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn en kleiner dan 2 megapixel (1600×1200). Deze foto wordt door de administratie aan de digitale spelerspas gekoppeld.
De digitale spelerspassen zijn onderdeel van de nieuwe Wedstrijdzaken-app. Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van volgend seizoen (2017-2018) afgeschaft. De uitlevering van deze passen is reeds gestopt. Per 4 maart 2017 is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas.
Verlopen spelerspassen hoeven vanaf 3 maart ook niet meer vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig digitaal.
Neem voor verdere informatie over de spelerspas contact op met de ledenadministratie.

Afmelden lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie, uiterlijk op 31 mei van het lopende seizoen.

Dit kan ook per e-mail; ledenadministratie@deforesters.nl

Overschrijven naar andere vereniging

Een overschrijving naar een andere vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende seizoen bij de KNVB binnen te zijn. Een overschrijvingsformulier is te verkrijgen bij de ledenadministratie.