Zoals jullie weten is de kantine open op de donderdagavond, de zaterdag en zondag. Als 35+ speelt, ongeveer eens in de drie weken, dan ook op de vrijdagavond. Kijk voor de precieze openingstijden op onze site http://www.deforesters.nl/openingstijden-kantine.

Als sportkantine moeten wij ons houden aan het bestuursreglement van het NOCNSF “Alcohol in Sportkantines”. Een exemplaar hiervan ligt ter inzage in de kantine. Hieronder vindt u een belangrijk artikel uit het reglement:
De Huis en Gedragsregels.

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
• Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
9. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Omdat wij graag willen dat de club van ons allemaal is, staat de kantine nà overleg ook buiten de reguliere openingstijden ter beschikking van de leden, hun gezin en anderen die bij de vereniging betrokken zijn.
Als u bijvoorbeeld een teamfeestje wilt organiseren, een vergadering of een ander evenement, meld dit dan minimaal vier weken van te voren aan door een mail te sturen naar kantine@deforesters.nl. Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het evenement moet altijd raakvlakken met de vereniging hebben, dus een link met voetbal.
Wij kunnen vervolgens kijken of het gewenste mogelijk is en of er op die datum een gekwalificeerde kantine medewerkster (in het bezit van Horeca Diploma of Instructie Verantwoord Alcoholschenken) beschikbaar is.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Hoofd Kantine
Martina van der Zwet 06-27478281.