Aanvragen VOG

De aanvraag gaat met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

De vrijwilligersadministratie verwerkt elke seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Namens SV De Foresters nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.

Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG

Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar secretaris@foresters.dawesta.com Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in je eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze gegevens op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

Geldigheid VOG

De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij SV De Foresters zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Heb je al een VOG?

Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor SV De Foresters ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Het is simpel: SV De Foresters zal hier strikt mee omgaan. Iedere vrijwilliger/medewerker bij SV De Foresters die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij SV De Foresters per direct.

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van SV De Foresters .

Gedragscode en aannamebeleid

Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

  • de vrijwilliger/medewerker kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels
  • de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een Aannamebeleid opgesteld.

Meer weten?

Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar secretraris@foresters.dawesta.com.