ALV unaniem: Let there be Led!

Op vrijdag 4 februari vond de aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Penningmeester Remco Teerhuis kon – ondanks Corona – prima jaarcijfers over het seizoen 2020 / 2021 presenteren: een positief resultaat kon worden bijgeschreven en de club staat er financieel goed voor. 

De aanwezige leden verleenden het bestuur op advies van de kascommissie decharge voor het gevoerde financiele beleid, waarna het hoofdonderwerp van de avond ter tafel kon komen: de aankoop van Led-veldverlichting voor de velden 1 tot en met 3.

In een positieve sfeer werden de voors- en tegens besproken en werd het bestuur nog een enkele tip mee gegeven. Unaniem werd tot de conclusie gekomen dat Led-verlichting een zeer goede zaak zou zijn: met behulp van aantrekkelijke subsidies zijn de aanschaf- en afschrijvingskosten goed te dragen en houden we genoeg financiele ruimte over voor andere noodzakelijke investeringen. Verder dragen we ons steentje bij aan een lager energieverbruik en – met name – zorgen we ervoor dat onze voetbalactiviteiten ‘s-avonds voortaan in het volle licht kunnen plaatsvinden, waar de lichtsterkte nu wel te wensen over laat.

We gaan zo snel mogelijk aan de slag met het aanvragen van offertes en de aanleg van de Led verlichting. En houden jullie natuurlijk op de hoogte!

Het bestuur van S.V. De Foresters