Langere dagen en vaak ook goed voetbalweer, wat is het jammer dat we nog steeds alle aandacht nodig hebben voor de strijd tegen het Coronavirus! En het is duidelijk dat we ook na ‘Corona’ allemaal een flinke klus hebben om de boel weer op de rit te krijgen. Dat geldt voor nagenoeg alles en iedereen, dus zeker ook voor De Foresters. We beseffen dat er ook mensen direct getroffen zijn door het virus, we wensen ze heel veel sterkte!

Ook voor het bestuur en 2.0 zit er op dit moment niets anders op dan op afstand vergaderen. We zijn uiteraard bezig met de huidige situatie, bijvoorbeeld kosten besparen waar mogelijk en zorgen dat we straks bij groen licht weer snel opgestart zijn. We hebben ook een artikel online gezet met lopende acties in het dorp, er zijn mooie initiatieven van zowel burgergroepen als sponsors! We krijgen ook vragen over contributiebetaling. Als vereniging proberen we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen te dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en willen we de contributie niet stopzetten of restitueren. De gevolgen voor de financiële positie van onze vereniging zouden anders groot zijn.

Gelukkig zijn de meeste zaken waar we wél invloed hebben goed geregeld. Er wordt regelmatig een blik op het complex geworpen en de kantinecommissie heeft ook maatregelen getroffen. Bederfelijke waar is opgeruimd en er zijn goede afspraken met de leveranciers gemaakt. Er zijn wel wat fysieke acties nodig geweest, omdat de afgesloten velden toch gebruikt werden om te voetballen. We hopen dat iedereen het geduld weet te bewaren en zich houdt aan regels en adviezen van overheid en RIVM.

Verder kijken we uiteraard vooruit. We zijn blij dat 111 mensen de moeite hebben genomen om aan te geven hoe ze het bestuur ingericht willen zien. 89% van de stemmers heeft aangegeven dat ze ons graag door zien gaan als bestuur. 6% vindt dat geen goed idee en 5% heeft blanco gestemd. Wat zou het mooi zijn als we op de volgende ALV in ieder geval deze 111 mensen aan tafel hebben. Uiteraard zijn we zeer content met de steun, maar willen zeker ook graag het gesprek aangaan met de mensen die twijfelen en/of vinden dat er een ander bestuur moet komen. De datum voor de ALV wordt bepaald zodra de huidige beperkingen niet meer van toepassing zijn.

Het boek 2019/2020 kan wat de competitie betreft zo goed als dicht. Ook mooie evenementen als het Jeugdkamp en schoolvoetbal moeten plaatsmaken, al kijkt de organisatie van het Jeugdkamp of er wellicht dit jaar nog iets leuks te organiseren valt. Los van het vervelende feit dat niemand zijn favoriete spelletje kan spelen, is de impact voor sommige teams nog wat groter. Zo zal bijvoorbeeld Foresters 1 volgend seizoen helemaal opnieuw moeten beginnen. Dan maar een extra feestje in de lente van 2021, als we onze 75e verjaardag vieren!

Spoedig volgt een nieuwe update, hopelijk weten we dan ook of er dit seizoen nog iets sportiefs te organiseren valt, zodat de bal toch nog een beetje rolt. We wensen iedereen veel sterkte en hopen elkaar snel te (mogen) zien!