De vrijwilligerstaken voor de rest van dit seizoen

Beste speler/ouder,

We hopen, met de start van het nieuw jaar, dat er snel betere voetbal tijden
aanbreken;

…. dat er weer wedstrijden gespeeld kunnen worden,
…. dat we weer mogen kijken,
…. dat de kantine weer open mag,
…. dat er weer leuke dingen georganiseerd kunnen worden…..

Als voorbereiding hierop, hebben we nagedacht over hoe we dan verder gaan met
de vrijwilligerstaken, de roosterdiensten in het bijzonder, op het moment dat we weer
mogen.

Aangezien we vorig seizoen ook al een ‘raar’ vrijwilligersseizoen hadden, gaan we
de resterende roosterdiensten weer toewijzen (ipv dat je jezelf kunt inschrijven). We
doen dit om zo een eerlijker verdeling te krijgen. De Grote schoonmaakploeg en de
KreaPloeg zijn uitzonderingen. Dit zijn vaste teams die zelf de inschrijving blijven
regelen via de app.

Hoe gaan we die toewijzing doen?
1. Iedereen die vorig seizoen en dit seizoen nog geen punten heeft behaald, wordt
het eerste toegewezen (alleen voor de punten van dit seizoen!), daarna
2. iedereen die dit seizoen nog geen punten heeft behaald.
3. Indien we dan nog diensten in te vullen hebben, kijken we naar de rest van de
behaalde punten van dit seizoen.
Er zijn een paar belangrijke wijzigingen/aandachtspunten:

De taak ontvangstdienst wordt uitgebreid met een velddienst en een
coronadienst. Dit betekent dat we 3 vrijwilligers nodig hebben per
dienst. Zij verdelen de taken onderling. De werkbeschrijving komt
binnenkort beschikbaar.

De tijden van de ontvangst/veld/corona-dienst worden als volgt: 7:45-12 ; 12-16 ; 16-20.

De tijden van de kantinedienst worden als volgt: 8-12 ; 12-16 ; 16-20; 20:00- 22:30.

De tijden van de schoonmaakdienst blijven ongewijzigd: 17:30 -19:30.

 • Je wordt ingedeeld op basis van je opgegeven voorkeurstaken en
  beschikbaarheid (zie hieronder voor aangeven van beschikbaarheid).
 • Je ontvangt een mail op moment dat je toegewezen bent. Ook
  ontvang je 2x een herinneringsmail. De eerste 10 dagen voor de
  dienst en de tweede 5 dagen voor de dienst.
 • Indien je niet kunt op de datum/tijd dat je bent ingedeeld, ben je zelf
  verantwoordelijk voor het ruilen of vinden van iemand anders. En ook
  voor het doorgeven van eventuele wijzigingen aan Roosterplanning
  (roosterplanning@deforesters.nl).
 • Er wordt op dit moment geïnventariseerd welke andere klussen er
  zijn en gedaan kunnen worden. Het weekend van 23 en 24 januari (!)
  komt er waarschijnlijk al een klusweekend (schilderen, timmeren ensnoeien).

Binnenkort komt hier meer informatie over en hoe hiervoor op te geven.

Aangeven van je voorkeurstaken en beschikbaarheid
Om straks zo efficiënt mogelijk toe te kunnen wijzen, is het belangrijk dat we weten
welke dagdelen je kan en welke taak/taken je zou willen doen. Daarom vragen we je
alvast, vóór 26 januari, in de app, zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat je
voorkeurstaken en beschikbaarheid is.

Dit doe je als volgt:

 • Log in met je ouderaccount.
 • Onder Vrijwilligerstaken krijg je vervolgens een scherm met de volgende
  informatie:
 • Status: Hier staat hoeveel punten je nog moet halen. Staat hier iets
  anders dan je verwacht had, stuur dan even een mail!!
 • Mijn Beschikbaarheid: Hier geef je aan wat je beschikbaarheid is.
 • De roosterdiensten zijn allemaal op zaterdag! De standaard
  ingevulde beschikbaarheid op zaterdag is van 7:45 – 23. Dit is dus de hele dag.
 • De beschikbaarheid van een dag kun je wijzigingen door op de dag te
  klikken. Hiermee zet je die AAN of UIT.
 • De begintijd en eindtijd kun je tot op de minuut nauwkeurig aangeven.
  Dit doe je door op de tijd te drukken.
  Kijk even goed of je de tijd VANAF of TOT EN MET veranderd hebt.
  Houd ook rekening met de tijden van de diensten.

Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je beschikbaarheid is vanaf 13 uur, dan vallen de eerste 2 diensten af en kun je alleen voor de laatste dienst(en) ingedeeld worden. Dus de hele dienst moet in je beschikbaarheid vallen wil je daarvoor ingedeeld kunnen worden.

 • Mijn taken: Hier geef je aan welke taken je zou willen doen.
  Niet alle taken zijn zichtbaar gemaakt. Alleen de Roostertaken en de
  taken waar we dit seizoen nog mensen voor nodig hebben.
  Geef je niet meer op voor de Grote schoonmaakploeg of de KreaPloeg. Die zitten vol.
  Ben je trainer of leider of iets anders waar je je al voor opgegeven
  had, dan sta je daar nog steeds voor geregistreerd. Je punten zijn
  dan op 0 gezet!! Indien ze niet op 0 staan, sta je niet goed geregistreerd.
  Stuur dan even een mail, want anders kom je misschien voor verrassingen te staan.

Mocht je opmerkingen, vragen of goede ideeën hebben, laat ze ons graag weten!
Alle vragen/opmerkingen mbt de roosterdiensten en de toewijzing daarvan kun je
stellen via roosterplanning@deforesters.nl
Alle overige vragen/opmerkingen (APP, registratie, punten, overig) kun je stellen
via vrijwilligers@deforesters.nl

Alvast bedankt voor je medewerking!! Laten we hopen dat we snel weer aan de slag
mogen!

Met sportieve groeten,
Het Vrijwilligersteam