Een afscheidsbericht van aftredend voorzitter Sjoerd Stoker

Beste lid, ouder, vrijwilliger, sponsor en bovenal supporter van de Foresters,

Ik wil je graag danken voor je vertrouwen de afgelopen 3 jaar. Een heftige periode waarin COVID overheerste, met een enorme impact op alles en iedereen en zeker ook op onze vereniging. Het dan weer wel en dan weer niet kunnen trainen/spelen. Dan weer wel en dan weer niet mogen openen van de kantine. Dan weer vol gas (open voetbaltoernooi, competitie herstart) en dan weer vol op de rem. Kortom, een heftige periode waarin veel van jullie is gevraagd. Dank voor je flexibiliteit!

We hebben met zijn allen, met veel vrijwilligers, andere verenigingen, de KNVB, de overheid (incl. provincie en gemeente) alle zeilen bijgezet om gezond uit de crisis te komen. En dat is gelukt. Mede dankzij de nodige flexibiliteit van jou en alle andere leden! En niet te vergeten de sponsoren. Ondanks de crisis hebben we kunnen bouwen aan het verduurzamen van de club, het sturen op financieel positieve resultaten, het verder aankleden van de club met nieuw horeca contract, een beamer / professionele TV etc., etc. Kortom we hebben met zijn allen gebouwd aan een springplank voor weer meer 1e, 2e en ook 3e helften vol sportiviteit en plezier.

Voor mij persoonlijk zijn het drie bijzondere jaren geweest. Ik ben zelf geen voetballer en mijn zoon heeft na 1 seizoen onder mijn voorzitterschap het voetbal vaarwel gezegd. Nu het erop lijkt dat het verenigingsleven weer in stabiel weer komt is het voor mij de tijd om het stokje over te dragen aan iemand met een echt voetbalverleden. Hugo den Hartog!! Hugo wordt tot de komende ALV de nieuwe voorzitter a.i. alwaar het beoogde nieuwe bestuur zich aan jou en alle andere supporters van De Foresters gaat presenteren.

Dank nogmaals voor je vertrouwen en flexibiliteit de afgelopen 3 jaar!

Met sportieve groet,
Sjoerd Stoker