Kies of je het huidige interim-bestuur wilt houden

Sinds oktober 2019 heeft onze voetbalclub een nieuw bestuur, bestaande uit Sjoerd Stoker (voorzitter), Remco Teerhuis (Penningmeester) en Mark Lindeman (Secretaris). Dit bestuur is voortgekomen uit de werkgroep “Foresters 2.0”. Deze werkgroep (naast de eerdergenoemden bestaande uit Marc Brunekreef, Tom Leguijt en Dennis Oostindie) heeft een plan geschreven om de organisatie op enkele punten anders in te richten en te helpen met het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Het huidige bestuur is aangedragen door het vorige bestuur en is benoemd op de ALV van oktober 2019. Het nieuwe bestuur heeft altijd gesteld op interim basis (dus tijdelijk) aan het roer te willen staan om de voorgestelde aanpassingen aan de organisatie mede te helpen uitvoeren. Aan het eind van dit seizoen (2019/2020) komt de interim periode tot een eind en zal er een normaal gekozen bestuur verder moeten kunnen gaan op de ingeslagen weg.

Wij, Sjoerd, Remco en Mark, hebben de afgelopen periode met veel plezier meegewerkt aan Foresters 2.0 en zijn meer dan bereid om door te gaan als nieuw bestuur. We willen dit echter niet doen zonder dat onze leden zich hierover hebben kunnen uitspreken. Normaal zouden leden op de Algemene Leden Vergadering (ALV) dit kunnen doen, maar we vinden het belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal leden kan meebeslissen over de koers van onze club. We zijn immers een vereniging bestaand uit leden die het uiteindelijk voor het zeggen hebben!

En daarom organiseren wij voor het eerst in onze geschiedenis verkiezingen! Ieder lid krijgt binnenkort een e-mail (of meerdere e-mails als je meerdere kinderen bij De Foresters hebt) met een unieke code waarmee je kunt stemmen of het interim bestuur doorgaat als nieuw bestuur, of dat je liever wilt dat er een nieuw bestuur komt. In dat laatste geval organiseren wij nog voor het nieuwe seizoen algemene verkiezingen waarbij ieder lid zich kandidaat mag stellen voor een bestuursfunctie en volgen er opnieuw verkiezingen waarbij leden kunnen stemmen op kandidaten. Alleen indien minstens 50 leden een stem uitbrengen en als ten minste 50% daarvan zich uitspreekt voor het voortzetten van het interim bestuur zullen er geen nieuwe verkiezingen volgen en gaat het interim bestuur door als normaal bestuur. Als er minder dan 50 stemmen worden uitgebracht (wat we zeker niet hopen!) vinden we niet dat de verkiezingen geslaagd zijn en blijven we aan als interim (en dus nog steeds tijdelijk) bestuur totdat een betere oplossing zich voordoet.

Houd je e-mail dus in de gaten en spreek je uit nu je de kans hebt! Mocht je meer informatie willen, of hulp bij het uitbrengen van je stem, kom dan naar onze inloopavond op woensdag 18 maart om 20:00 uur. We kunnen je dan meer vertellen over de procedure rondom het stemmen en je eventueel helpen bij het uitbrengen van je stem.

Uiteraard breng je je stem anoniem uit, de code die je van ons per e-mail krijgt is eenmalig te gebruiken en niet terug te herleiden naar een specifiek Foresters lid. Op de ALV maken we de uitslag bekend, des te meer reden om op 25 maart deze ALV bij te wonen.

Sportieve groet,

Sjoerd, Remco en Mark