Egels terug naar normaal

Zaterdag is weer de mooiste dag van de week, zeker met zo’n fijn zonnetje als afgelopen weekend – Wij als bestuur en de commissies zijn maar wat blij dat ons oude vertrouwde verenigingsleven zo langzaam aan weer terug komt, daar doen we het toch allemaal voor! Onze club heeft het afgelopen seizoen zonder wedstrijden en kantine-inkomsten gelukkig zowel financieel als organisatorisch goed doorstaan en barst weer van de energie en plannen. En als de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien gaat we weer een ouderwets gezellig en hopelijk ook succesvol seizoen tegemoet.

Nieuwe shirts zijn daarbij natuurlijk geen overbodige luxe. Het is helaas niet gelukt deze aan het begin van het seizoen al uit te reiken, maar het goede nieuws is: ze komen er aan en naar verwachting nog voor de stoomboot uit Spanje uit. Op de voorkant ervan prijkt onze hoofdsponsor, Kuijper en Blom Makelaars, maar er is nog ruimte genoeg op de rug en mouw. Interesse in het sponsoren van het team van uw (klein-) dochter of – zoon?: stuur even een mailtje aan sponsoring@deforesters.nl!

Dit alles is natuurlijk in een vereniging alleen mogelijk met hulp van jullie, onze leden. Velen van jullie hebben je steentje al bijgedragen als scheidsrechter, achter de bar, bij het onderhoud of op allerlei andere manieren, waarvoor veel dank! Wil je informatie over vrijwilligerswerk of zou je iets in de organisatie willen betekenen, mail dan naar vrijwilligers@deforesters.nl.

Maar ook in geld wordt zoals u weet een bijdrage gevraagd. De komende periode is het weer tijd voor de jaarlijkse (eerste) incassoronde. Het bestuur wijst u er langs deze weg (nogmaals) op dat de contributies, op de Algemene Ledenvergadering van 6 juli 2021, met ingang van dit seizoen enigszins zijn aangepast. Veranderd is:

− Over de hele lijn zijn de contributies iets verlaagd, met name voor de jongste leden;
− De senioren betalen voortaan een contributie per team inclusief 16 spelers, het team ​betaalt de contributie in eenmaal aan de penningmeester en rekent zelf onderling af.

Alle informatie over de contributie, vrijwilligerstoeslag en selectiebijdrage vindt u op:
https://www.deforesters.nl/contributie/ . Zo ook over de compensatie in de vorm van een bartegoed die de (senioren-) teams krijgen aangeboden omdat zij vorig jaar niet hebben kunnen spelen of trainen.

Dank voor jullie aandacht en medewerking en veel voetbalplezier toegewenst de komende weken! Wij melden ons weer snel met nieuwe ontwikkeling binnen je favoriete roodwitte club.

Namens het bestuur van S.V. De Foresters
Roel van Velzen
Hoofd communicatie en sponsoring