Staforgaan Financiën aan de slag

In de nieuwe organisatiestructuur (zie hier) heeft de vereniging vijf commissies en de staforganen Financiën en Sponsoring & Communicatie. Inmiddels heeft een groepje enthousiaste vrijwilligers zitting genomen in ‘Financiën’ en zijn de eerste stappen gezet om de taken van voormalig penningmeester Harm Jan Stegink over te nemen. Het bestuur en commissie 2.0 hebben ingezet op een flink team, zodat taken verdeeld kunnen worden en het werk voor iedereen ‘behapbaar’ is. Tevens is er dan de mogelijkheid om intern te sparren over zaken en het is uiteraard ook leuker en gezelliger om dit samen te doen. In deze nieuwe commissie hebben nu Leonie Oud-Smit, Tamara Smith-Zonneveld, Arnaud Schuurman en Maarten van der Bend zitting genomen, maar penningmeester Remco Teerhuis geeft aan dat de groep gerust nog uitgebreid kan worden met enthousiaste vrijwilligers. Eerste belangrijke actie was het opzetten van de ClubCollect-structuur, waardoor contributies en vrijwilligersbijdragen geïnd kunnen worden. We willen ook Olivia Zwaan, Bas Michielsen en Harm Jan Stegink bedanken voor hun hulp hierbij.

We hebben nog taken genoeg binnen de club en willen ook voor andere commissies graag een robuuste groep vrijwilligers. Wil jij helpen of heb je tips of vragen? Mail dan vandaag nog naar vrijwilligers@deforesters.nl