Foresters gaat nieuwe fase in na positieve ALV

In een goed gevulde kantine vond dinsdag 29 oktober de buitengewone ALV plaats. Er was één agendapunt: het plan van de commissie Foresters 2.0 werd gepresenteerd.

De zittende bestuursleden Joep Hooijschuur en Martina van der Zwet openden de vergadering, waarna Foresters 2.0 (opgericht in de ALV van juni 2019) haar plannen uit de doeken deed. Die komen er kortweg op neer dat de club op een andere manier georganiseerd wordt en dat betrokken vrijwilligers een duidelijke en ‘behapbare’ taak hebben. Daardoor moet het ook eenvoudiger worden om voor openstaande taken nieuwe vrijwilligers te vinden. Aangezien de club geen volledig bestuur meer heeft, heeft de commissie aangegeven zelf invulling te willen geven aan de vorming van een interim bestuur.  

Nadat er gelegenheid was om vragen te stellen, gaf de ALV unaniem groen licht om verder te gaan met het plan.   

Inrichting van de organisatie
In de nabije toekomst heeft de vereniging een driekoppig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), twee staforganen (Financiën/ICT en Sponsoring & Communicatie) en een vijftal commissies (Voetbalzaken, Facilitair, Kantine, Competitie & Toernooien en Leden & Vrijwilligers). Die commissies hebben een eigen jaarplan en budget, wat het vrijwilligerswerk interessanter en leuker maakt en ervoor zorgt dat er snel besluiten genomen kunnen worden. Groot bijkomend voordeel is dat hierdoor de druk op het bestuur en staforganen wordt verminderd. Het bestuur kan zich daardoor vooral richten op zaken voor de lange termijn, zoals het bepalen van de visie, contact met de gemeente, etc.

Klik hier voor de presentatie die dinsdag tijdens de vergadering werd vertoond.

Nu verder!
Het interim bestuur gaat gevormd worden door Sjoerd Stoker (voorzitter), Mark Lindeman (secretaris) en Remco Teerhuis (penningmeester). De overige leden van Foresters 2.0 (Dennis Oostindie, Tom Leguijt en Marc Brunekreef) blijven als Foresters 2.0 actief en helpen bij het tot stand brengen van de gewenste organisatie. In de komende weken gaat de aandacht vooral uit naar het aanstellen van de commissiehoofden, de rol van de huidige vrijwilligers (wellicht vindt iemand het interessant om een commissie te leiden?) en taken van een commissie. Daarbij is niet alleen de betrokkenheid van de huidige vrijwilligers enorm belangrijk, maar zou het ook fijn zijn als nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Vind jij het ook leuk om deel uit te maken van onze mooie groep vrijwilligers of heb je ideeën? Mail dan vandaag nog naar vrijwilligers@deforesters.nl

De vereniging is het oude bestuur veel dank verschuldigd. Joep, Martina, maar ook de eerder afgetreden Bas Michielsen, Harm Jan Stegink en Arnt Blei hebben bergen werk verzet en doen nog steeds het nodige voor de club. Zij worden binnenkort in het zonnetje gezet.