Bewegen maakt los

Voetbalproject bij Heliomare De Ruimte in Bergen

Maartje van Haneghem

Onze eigen dames trainster Maartje van Haneghem gebruikt voetbal om plezier en emotie bij kinderen los te maken!

Heliomare onderwijs De Ruimte in Bergen op bezoek bij AZ.

Maartje van Haneghem, bewegingsagoog in opleiding, laat kinderen van Heliomare onderwijs locatie De Ruimte in Bergen, voet­ballen. Het bewegen maakt heel wat los. Leraressen Chantal Kuyl en Sa­brina Wessels bevestigen dat de kinderen fysiek en emotioneel los komen. De voetballessenreeks werd onlangs afgesloten met een bezoek aan het AZ trainingscentrum. Na­tuurlijk gingen de kids op de foto met Ron Vlaar. En kregen ze een ge­signeerd shirt mee waar alle spelers hun handtekening opgezet hadden.

Bewegingsagoog
Klas en docen­ten zijn maar wat blij met stagiaire sport & bewegen Maartje van Ha­neghem. Elke dag willen ze de film zien van het voetbalproject. Alle­maal hebben ze een doelpunt ge­maakt, gedribbeld en overgespeeld. Een bewegingsagoog is iemand die zich bezighoudt met het organise­ren, ontwikkelen en aanbieden van een sport- en bewegingsaanbod voor mensen met een beperking op lichamelijk, sociaal, emotioneel of cognitief gebied.
Voor de klas negen tot twaalf jaar heeft Maartje een paar basisele­menten uit het voetbal samenge­nomen. “Door de kinderen simpele oefeningen te laten doen, beleven ze veel plezier.” Juffen Chantal en Sa­brina voegen toe dat dit niet het eni­ge is. “We merken na de voetbaltrai­ning dat de kinderen emoties laten zien die anders vast zaten, als het ware.” Vrolijkheid, maar ook zeker aandacht prestatie, durf Het voet­bal brengt ze letterlijk en figuurlijk in beweging. Waar ze eerst alleen binnen wilden blijven, trekken ze gauw de jas aan om buiten te gaan voetballen.

Faciliteiten
De Ruimte in Bergen beschikt dan ook over goede faci­liteiten. Binnen een mum van tijd staan ze op het voetbalveld. Jammer is dat het Beekse Berg zwembad is afgebrand. “Zwemmen gaf ook zo’n vrolijkheid bij de kinderen.” Helaas zit de stage van Maartje erop. Ho­pelijk wordt ze opgevolgd door een volgende student sport & bewegen. Het voetbalproject werd afgesloten met een bezoek aan het trainings­complex van AZ. Deze club toont haar maatschappelijke betrokken­heid. Ze nemen alle tijd voor het ontvangen van deze enthousiaste klas van de Ruimte in Bergen. Alle spelers zetten hun handtekening op het AZ shirt Uiteraard heeft dit te­nue een prominente plek in de klas gekregen. En op de foto gaan met Ron Vlaar was natuurlijk supertof. Het mindere weer mocht de pret niet drukken. Het was een feestje.

Scoren
En dan worden de voetbalskills nog een keer gedemonstreerd. Allemaal schieten ze op hun manier de bal in de goal. Als het niet met de voeten kan, dan mag het met de handen. En net als de profs hebben ze allemaal hun eigen wijze van juichen. Wat elke keer hetzelfde is, is de lach op het gezicht. Bewegen maakt zoveel meer los dan de fy­sieke oefening op zich. Het maakt gelukkig, het is gezond. En dan is de training afgelopen, hup naar binnen, broodje eten. Chantal en Sabrina vertellen dat de alledaagse handelingen gemakkelijker gaan. “Project geslaagd, Maartje be­dankt.”

Dit artikel is overgenomen uit Alkmaars Weekblad van 24-04 2019. Foto: © Bert Boer