Nieuws van de commissie voetbalzaken (CVZ)

Vanuit de commissie voetbalzaken kijken wij naar De Foresters als een warme vereniging waar plezier en ambities hand in hand kunnen gaan. De warmte zit hem enerzijds in het elkaar ontmoeten op de club en wordt anderzijds gevoed door de vele vrijwilligers die er met elkaar een mooie vereniging van maken. Wij vinden het dan ook fantastisch dat, nu we elkaar minder op het veld kunnen ontmoeten, er steeds meer leden een bijdrage leveren om toch alles draaiende te houden. Met elkaar proberen we juist in deze tijd er het beste van te maken!

Binnen de CVZ zijn we twee jaar geleden begonnen om binnen het voetbal gedeelte zoveel als mogelijk plezier en ambitie uit te stralen. Daarvan hebben we een aantal doelen behaald en staat er nog een aantal doelen open. Om de volgende stap te kunnen zetten hadden we behoefte aan extra CVZ leden en die hebben we gevonden. Vanaf april zijn Natascha Hink en Karel Beers aangesloten. Met z’n zessen proberen we voetballen met plezier en ambitie naar een nog hoger plan te tillen. De verdeling wordt als volgt:

Natascha: secretaris en toernooien.
Karel: aanstellen en contact onderhouden met trainers en HJO.
Benjamin: senioren.
Edward: onderbouw.
Dennis: meiden en dames.
Jeroen: overig incl. veldindeling en contact KNVB

De bovenbouw doen we gezamenlijk en wellicht dat we daar nog iemand laten aansluiten.
Dennis en Jeroen zijn aanspreekpunt voor het bestuur en bewaken de financiën.

Daarnaast spelen de coördinatoren op verschillende onderdelen een belangrijke rol richting de teams, ouders en leden. De CVZ en de coördinatoren hebben hierover geregeld contact.

Seizoen 2020-2021
Met het stoppen van de competities is er een vreemd einde gekomen aan dit seizoen. Gelukkig mogen we wel weer trainen en zijn de trainers en de HJO bereid gevonden dit met alle maatregelen goed te organiseren. 

Achter de schermen zijn de coördinatoren en de CVZ bezig met het seizoen 2020-2021. Hieronder vinden jullie informatie mbt de indeling, trainers en de hoofd jeugd opleiding.

Teamindelingen
De teamindelingen zijn ieder jaar weer een behoorlijke uitdaging. Het doel is leden in een team te laten voetballen waar ze zich zowel qua voetbalniveau als sociaal emotioneel (vriendjes en vriendinnetjes) in thuis voelen. 

We streven ernaar om de indelingen uiterlijk eind juni (maar indien mogelijk zoveel eerder) te publiceren. Spelers mogen zich tot 15 juni over laten schrijven wat maakt dat we niet eerder de definitieve samenstellingen hebben. Wel hebben we de afgelopen weken bij onze leden en leiders geïnventariseerd of iedereen doorgaat en ook denken we een goed beeld te hebben welke spelers van buiten de vereniging graag bij de Foresters willen voetballen. Samen met de coördinatoren hebben we dus al een ‘schaduw indeling’ gemaakt.

Er zijn meerdere overleggen geweest tussen de HJO’s (hoofd jeugd opleidingen), trainers, coördinatoren, leiders en CVZ om te kijken hoe we een zo goed mogelijke keuze voor iedereen te kunnen maken. Uiteindelijk denken we dat het overgrote deel van de leden tevreden zal zijn met de indeling maar dat er, zoals ieder jaar, ook een paar teleurstellingen verwerkt moeten worden. 

Sinds de invoering van de wet AVG mogen we de teamindelingen niet meer via een sheet op de site publiceren. Binnen de Foresters hebben we ervoor gekozen dit middels Sportlink en de voetbal.nl app te doen. Mocht je hier vragen over hebben kan je contact opnemen met één van de coördinatoren of eventueel bij één van de CVZ leden.

Trainers

Ook zijn we inmiddels druk doende met het vastleggen van de trainers voor het volgend seizoen. De selectieteams zullen vanaf juni in de nieuwe samenstelling onder leiding van de nieuwe trainers gaan trainen. De spelers die dit betreft krijgen een persoonlijke uitnodiging van de trainer. De niet-selectie en meidenteams trainen in juni ook zoveel als mogelijk door. Dit is even afhankelijk van het aantal beschikbare trainers en de voorkeuren/wensen van de leiders. Hierover informeren we iedereen zo snel als mogelijk. 

Voor de onderbouw (zowel jongens als meisjes) geldt dat we net als afgelopen seizoen op woensdag werken met de zogenaamde carrousel training. De tweede training vindt door vaste trainers vanuit de club plaats.

Technisch hart

Komend voetbaljaar blijven we werken met een technisch hart. We werken met een verantwoordelijke voor de onderbouw (kabouters + O7 t/m O13), zijnde Jeroen Smit en voor de meiden Chantal Schouwstra. De bovenbouw wordt door Karel Beers en CVZ opgepakt.

Jerrel zal na een aantal jaar afscheid nemen van de club. Wanneer de situatie dit toelaat zullen we op gepaste wijze afscheid nemen.

Komende weken houden we jullie via de site, whatsapp en social media op de hoogte van alles wat er binnen de vereniging op voetbal gebied speelt. Heb je vragen: meld je dan bij een van de coördinatoren, technisch hart of de CVZ.

Met sportieve groet,

Voetbalzaken De Foresters