Super Egels, doe mee!

Sinds 2016 hebben we weer een club voor mensen die de vereniging een warm hart toedragen, de Super Egels! De Super Egels zorgen ervoor dat er nog meer binding komt en dat er net als in het verleden geld beschikbaar komt om een bepaald Foresters-project (of meerdere projecten) een extra zetje te geven richting een succesvolle afronding.

Hoe werkt het?

Iedereen (supporters, teams, sponsors) mag lid worden van de Super Egels. De coördinator van de Super Egels heeft continu inzicht in de beschikbare financiële middelen en geeft het bestuur aan waar het door de leden gedoneerde geld aan besteed moet worden.

Wat is de bijdrage per Super Egel?

Je bepaalt zelf hoeveel je wilt besteden, maar de minimale bijdrage per jaar is 25 Euro per persoon of sponsor en 75 Euro voor teams of overige bedrijven. Men krijgt daarvoor een persoonlijk Egeltje op het fraaie Super Egels bord in de hal.

Meld je aan!

Wil jij ook een Super Egel zijn? Je zou de vereniging daarmee een grote dienst bewijzen! Aanmelden is heel simpel: ga naar het contactformulier op de site, klik op ‘’Super Egels’’, vul je naam in en verstuur het formulier. Je kunt als je wilt ook al direct doneren, het rekeningnummer is NL82INGB0007384124 ten name van De Foresters en je hoeft alleen ‘’Super Egels’’ te vermelden.