De ontvangstdienst (m/v) ontvangt de leiders van beide partijen en de scheidsrechters en biedt koffie / thee / limonade aan. Hij zal ook de nodige vragen krijgen. Daarom is in een map in het wedstrijdsecretariaat alle relevante informatie te vinden, bijvoorbeeld een volledige ledenlijst, maar ook waar alles zich in het wedstrijdsecretariaat bevindt. Blader het alvast eens door!

Als je ochtenddienst hebt zul je een loper en knipkaart ontvangen. Als je middagdienst hebt ontvang je deze van je voorganger. Overleg ajb ook even over eventuele bijzonderheden.

De veld- en kleedkamerindeling is vooraf gemaakt en wordt bekend gemaakt via een tweetal TV-schermen. Je hebt zelf een geprint dagoverzicht ter beschikking voor je eigen overzicht en voor het geval de schermen uit zouden vallen. Als het goed is vinden de teams via de schermen zelf hun weg naar het juiste veld en kleedkamer. KNVB-scheidsrechters zul je in ieder geval altijd even een van de scheidsrechters-kleedkamers aan moeten wijzen;

In de rust zorg je voor limonade. Deze wordt in de kantine klaar gemaakt en kan met een trolley naar de kleedkamergang worden vervoerd. Stem even met de kantinedienst af wie het vervoer regelt en check zo nodig even of op tijd aan de limonade wordt gewerkt. De trolley kun je het beste voor de klapdeuren, onder het raam van het zaaltje plaatsen.

Vanaf de D-pupillen moet een wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leiders en de scheidsrechter, maar aan jou wordt gevraagd dit voor te bereiden. Als je ’s-ochtends ontvangstdienst hebt kun je per wedstrijd een formulier van de op het dagoverzicht vermelde wedstrijdgegevens en de clubcode van Foresters (BBFZ74I) voorzien (de rode informatie op het voorbeeldformulier op tafel). De thuiswedstrijden van de teams tot en met de E-pupillen (dus MP, F en E) kun je alvast noteren op het daarvoor bestemde (1 formulier voor alle wedstrijden op een dag, zie de postbakjes in de hoek naast de computer);

De scheidsrechter en beide leiders dienen zich op tijd voor de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat te melden voor het verder invullen van het formulier en het afgeven van de spelerspassen. Het is jouw taak hen welkom te heten, van koffie / thee te voorzien, scheidsrechter en leiders aan elkaar te koppelen en het juiste formulier te bezorgen. Houd ajb in de gaten dat het formulier vóór de wedstrijd is ingevuld en de spelerspassen zich daarbij bevinden;

Omdat er zoveel vermist raakten, met alle kosten en ergernis van dien, worden er geen kleedkamersleutels meer verstrekt. In plaats daarvan kan de kleedkamer-beheerder de kleedkamer op verzoek sluiten en openen.

De scheidsrechters moeten grensrechtervlaggen ter beschikking krijgen. De wedstrijdbal wordt door het thuisteam verzorgd. De KNVB- scheidsrechters krijgen ook in de rust en na afloop iets te drinken aangeboden. Stem dit ajb voor de wedstrijd met de scheidsrechter af en haal het drankje op in de kantine met de mededeling dat het voor de scheidsrechter is;

Na afloop van de wedstrijd zal de scheidsrechter het formulier verder invullen en ondertekenen. De bovenste twee exemplaren blijven bij Foresters en de onderste doordruk is voor de tegenstander. De uitslagen van de wedstrijden tot en met de E moeten op de daarvoor bestemde uitslagenformulieren worden ingevuld.

NB: als een wedstrijd gestaakt is of bij een rode kaart moeten speciale formulieren worden ingevuld. Raadpleeg daarvoor de ontvangstdienstmap!

Ten slotte: laat het wedstrijdsecretariaat ajb netjes achter aan het eind van de dag (koffiezetapparaat schoon en uit, lapje over de tafel, PC uit). De sleutel en knipkaart worden weer ingeleverd bij Hans Wiedemeijer.