Trainingspak verklaring/incasso machtiging

Ondergetekende verklaart:

 1. Dat hij/zij een trainingspak in bruikleen ontvangen heeft van sportvereniging “SV de Foresters” (specificatie zie onder) t.b.v. zichzelf of een minderjarig kind waarover ondergetekende het voogdijschap heeft;
 2. Verantwoordelijk te zijn voor het juiste gebruik van dit trainingspak (alleen op wedstrijddagen);
 3. Het trainingspak te wassen conform de wasvoorschriften (géén wasverzachter, niet in de droger);
 4. Bij verlies of beschadiging van het trainingspak dit direct door te geven aan de materiaal commissie;
 5. Het trainingspak niet in gebruik te geven aan derden;
 6. Bij verlies en/of onzorgvuldig gebruik, akkoord te gaan met het automatisch afschrijven van € 60,00 (alleen shirt € 35,00,  alleen broek € 25,00), door invulling en ondertekening van de aan deze verklaring gehechte incassomachtiging;
 7. Het trainingspak aan het einde van het seizoen, direct na de laatste activiteit, dan wel op eerste verzoek van de materiaalcommissie te retourneren aan de materiaal commissie;
 8. Door ondertekening van de aangehechte incassomachtiging tevens akkoord te geven op deze verklaring
 9. Het trainingspak met volgende nummer in ontvangst te hebben genomen.

  Eénmalige machtiging

  Naam Incassant : Sportvereniging “De Foresters”
  Adres Incassant : Vennewatersweg 23 Plaats 1852 PT Heiloo
  Incassant ID : NL57ZZZ406340060000
  Land incassant : Nederland
  Kenmerk machtiging : Trainingspakken

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging “De Foresters” om een éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging “De Foresters”
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Indien je akkoord gaat met deze incassomachtiging dan druk je op verzenden!