WhoZnext team De Foresters opgericht

Onlangs is er via de Social Media kanalen en op de site een uitnodiging geweest voor alle jeugdleden. Hierin werden ze gevraagd om mee te doen aan het WhoZnext project, dat door de buurtsportcoach van Heiloo is opgestart. Inmiddels hebben zes enthousiaste jeugdleden zich opgegeven en is het Foresters WhoZnext team een feit!

Het project geeft jeugdleden de kans om mee te denken over leuke activiteiten, die ze vervolgens zelf gaan organiseren. Maar je bent nog steeds van harte welkom als je ook mee wilt doen.

Ben je 15 of ouder en vind je het leuk om mee te helpen om minimaal twee activiteiten te bedenken en te organiseren? Geef je dan op en stuur een mailtje naar Cor Zwart. Je kunt hiervoor het mailadres evenementen@deforesters.nl gebruiken of bellen naar 06-24546089.

Voor ons team wordt er door de buurtsportcoach een startbijeenkomst georganiseerd waar we uitleg krijgen over het project.