Coach-tips

Bij het leiden of coachen van een sportteam komt heel wat kijken. Hier een paar handige basistips voor het omgaan met spelers, de communicatie met ouders en positief coachen.

Plezier in sport het allerbelangrijkste
Sportiviteit en voetballen met plezier en ambitie is het motto van De Foresters. Plezier in sport is ook super-belangrijk voor een kind. Als coach kun je op een positieve manier dit plezier en de creativiteit beïnvloeden. Sport is bovendien een sociale activiteit die niet ophoudt bij het toegangshek van onze club.

  • Het gedrag van de coach beïnvloedt het zelfbeeld van de jonge sporter
  • Voor sommige kinderen kan de coach – in een periode van hun leven – soms belangrijker zijn dan de ouders! Soms zien kinderen hun coach zelfs als vervanger van hun ouder

Positief coachen
Door positief coachen, schep je een omgeving waar (jonge) sporters plezier hebben in sporten en zin hebben om beter te worden. Het stimuleren van zelfvertrouwen, respectvol met elkaar omgaan persoonlijke doelen formuleren en het goede voorbeeld geven helpen daarbij. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van topcoaches wijzen dat uit dat door positief coachen spelers zich prettiger voelen en beter presteren en langer blijven sporten.

Wisselbeleid en speeltijd
Geef spelers/speelsters allemaal evenveel speeltijd. Eventuele uitzonderingen: alleen bij niet of weinig trainen zonder goede reden, of bij weinig tot geen inzet. Wees wel voorzichtig met deze beoordeling, je moet dit goed uit kunnen leggen. ‘Kwaliteit’ of ‘persoonlijkheid’ mogen nooit de reden zijn om een kind minder speeltijd te geven.

Aanvoerder
Het aanvoerderschap hoort bij het voetbal. De aanvoerder is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor een aantal taken, zoals het kiezen van de kant, de scheidsrechter vooraf een hand geven en het dragen van de aanvoerdersband. Voor kinderen is aanvoerder zijn vaak een hele eer. Het is dan ook goed het aanvoerderschap te laten rouleren en niet altijd dezelfde persoon deze rol te geven.

Betrek ouders bij het team
Als leider van een team heb je niet alleen met de spelers, maar zeker ook met de (groot)ouders te maken. Zij willen ook graag dat het goed gaat met hun kind en het team waarin in het speelt. Betrek ze daarom bij het team en leg uit hoe je als coach met het team gaat werken. Wat helpt is om aan het begin van het seizoen een bijeenkomst te organiseren voor ouders en spelers. Verder deel je tijdens het seizoen informatie (bijvoorbeeld informatie over evenementen en vacatures) met de ouders, meestal via email of What’s App. De coördinatoren geven aan wanneer het delen van een bepaald bericht gewenst is.

Vertel wat je doet
Wat leren de kinderen op de training.
Hoe gaat het met de wedstrijden, posities en wisselbeleid.
En wat is jouw stijl; jouw wijze van het benaderen van spelers.

Maak praktische afspraken ‘buiten de lijnen’
Neem deze met de ouders door: wedstrijd en training, voor- en nabespreking, te laat komen en afmelden, uit en thuis spelen, vervoer, douchen, kleding.

Communiceer over omgangsregels ‘binnen en buiten de lijnen’
Leg uit wanneer en hoe je beloont en bestraft. Niet afmelden of niet trainen zonder opgave van redenen kan bijvoorbeeld reden zijn om volgende keer wissel staan.

Betrek ouders bij randzaken
Dit versterkt de relatie tussen jou, ouders en spelers. Leg uit wat ouders kunnen doen. Maak meteen duidelijke afspraken. Rijden naar uitwedstrijden (rijschema), kantinedienst, voetbalkleding wassen, drinken halen in de rust, de waterzak beheren, een verslag van de wedstrijd maken voor de website, foto’s of filmpjes maken, scheidsrechter zijn etc.

Gewenst gedrag langs de lijn
Leg uit welk gedrag je van ouders verlangt. We zijn blij met ouders die hun kind stimuleren om naar training en wedstrijd te gaan, regelmatig de wedstrijden bijwonen om hun kind en het team te motiveren en positief en plezierig aan te moedigen. Helpen leren om te gaan met winst en verlies hoort daar ook bij.

Ongewenst gedrag langs de lijn
Leg duidelijk uit wat niet gewenst is en waarom niet:
• Bemoeien met de opstelling (de coach is hiervoor verantwoordelijk)
• Mee coachen of instructies geven (kinderen weten niet naar wie ze moeten luisteren)
• Het veld oplopen om een veter te strikken (verstoort de wedstrijd)
• Eigen kind belonen door bijvoorbeeld geld te beloven als hij een doelpunt maakt (verkeerde motivatie)
• Eigen kind straffen of belachelijk maken als het een fout maakt (maakt een kind onzeker)

Als afspraken niet genoeg zijn
Geef ouders aandacht. Maak een praatje, zo voelen ze zich betrokken bij de club. Gebruik die gesprekjes als thermometer om in te schatten waarom een speler mogelijk iets minder presteert of niet lekker in zijn of haar vel zit. Wanneer er problemen zijn, kun je altijd terecht bij de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep.

Wat als het escaleert?
Spreek een ouder die buiten zijn boekje gaat slechts kort aan tijdens de wedstrijd. Er staan andere ouders bij en jij bent druk met de wedstrijd. Geef een korte reactie of vraag na de wedstrijd even verder te spreken.

Ouders van de tegenpartij
Die zijn de verantwoordelijkheid van de coach van de tegenpartij. Vraag hem zo nodig op te treden.
Bovenstaande afspraken zijn bedoeld om de verwachtingen over en weer af te stemmen en op die manier irritatie langs de lijn te voorkomen. Het voordeel van het maken van afspraken is dat je elkaar er op aan kunt spreken. Met elkaar maken we er namelijk een feest van en gaan de kinderen iedere wedstrijd met een glimlach het veld op en af.

Stereotypen

  • ‘superouder’, is tevreden en altijd bereid om mee te helpen;
  • ‘overactieve ouder’, is te veel betrokken, beïnvloedt spelers en scheidsrechter;
  • ‘voetbalouder’, heeft zelf gevoetbald, bemoeit zich met de coaching;
  • ‘prestatie-ouder’, wil dat zijn kind de beste is;
  • ‘asociale ouder’ leeft zich niet in andermans kinderen in;
  • ‘passieve ouder’ corrigeert het eigen kind niet;
  • ‘afwezige ouder’ komt nooit kijken.

Geef kinderen hun spel terug!
Bekijk het campagnefilmpje van SIRE.

Tip en weetjes voor de coach

Teamfoto
Maak aan het begin van de competitie een leuke teamfoto, in origineel tenue, en plaats de foto op de teampagina van de Foresters-website. Je kunt deze foto bijvoorbeeld ook gebruiken voor je WhatsApp groep. Iedere coach ontvangt een inlogcode voor de teampagina op onze site.

Communicatie
Maak met de ouders een groepsapp en een mailbestand aan voor snelle en goede communicatie van team gerelateerde zaken. Maar gebruik dit niet wanneer er gevoelige zaken spelen! Verkeerde interpretaties vanuit de mail of app leiden gemakkelijk tot conflicten. Het is beter om dan persoonlijk of telefonisch contact te leggen.

Facebook/Instapagina
Als team is het leuk om een facebookpagina aan te maken. Dit is leuk voor de ouders, maar ook voor opa’s, oma’s, overige familie en vrienden. Maak een ouder daar beheerder van. Zo krijg je enthousiaste ouders.

Rijbeurtschema
Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om de kinderen veilig te vervoeren. Maak vooraf een schema waardoor iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt. Daarnaast is het ook vooral leuk en gezellig met meerdere ouders het team te ondersteunen.

Tenue
De shirts worden door De Foresters per team aangeboden. De shirts blijven het langst mooi door ze apart van overige kleding te wassen. Maak een schema en laat de ‘wastas’ in het team rouleren.
LET OP! Was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder wasverzachter en doe ze niet in de droger!

Trainen
In principe trainen alle teams bij De Foresters twee keer. Eén keer wordt door de vereniging verzorgd, de tweede keer door de ouders. Het trainingsschema staat op de Foresters site. Vraag ouders wie de tweede training voor zijn of haar rekening wil nemen. De club verzorgt trainerscursussen voor ouders en beginnende trainers, waarbij oefeningen worden meegegeven en tips worden uitgewisseld hoe een training goed op te bouwen en de spelers en speelsters actief te houden.

Grensrechter/scheidsrechter
Grensrechter: vanaf de O13-pupillen, wanneer de teams op een heel veld gaan spelen, is een grensrechter nodig. Vraag ouders of ze dit willen verzorgen. De spelregels zijn niet moeilijk, dus iedereen kan het.
Scheidsrechter: soms komt het voor dat er geen scheidsrechter vanuit de club aanwezig is. Dit zie je uiterlijk vrijdag op de website. Eventueel kan een ouder dit op zich nemen.

Verzamelen en nazitten
Het is belangrijk dat de kinderen binding krijgen met elkaar en met de club. Wat daarbij helpt is het volgende:
Thuiswedstrijden: voor aanvang van de wedstrijd verzamelen we in de kantine en van daaruit gaan de spelers gezamenlijk naar de kleedkamer.
Uitwedstrijden: verzamel ruim op tijd op een afgesproken vaste plaats (de achterzijde van het complex is vaker rustig qua auto’s).
Na de wedstrijd is het leuk om met ouders en kinderen gezellig in de kantine na te praten over de wedstrijd en wat met elkaar te drinken. Dit versterkt de teamgeest.

Wedstrijdverslagen
Elk team kan zijn wedstrijdverslagen/belevenissen plaatsen via Mijnclub.nu. De inloggegevens worden door de club verstrekt aan de leider. Ook hier kan een ouder verantwoordelijk voor worden gemaakt. Lukt dit niet, dan kan deze taak ook per wedstrijd rouleren onder alle ouders.

Kampioenswedstrijden
Bij kampioenswedstrijden mag er een verslag gemaild worden naar pr@deforesters.nl. Dit samen met een ‘landscape’ foto als .jpg bijlage. Dit wordt dan op de Foresters-site geplaatst en naar de Uitkijkpost gestuurd. Bij het behalen van de titel najaar- en/of voorjaarskampioen krijgt het kampioensteam patat met limonade. Geef dit even op tijd door aan de kantine bij de kantinebeheerder Ilona Bruin via het emailadres: kantine@deforesters.nl

Teamuitje
Organiseer één of twee keer per seizoen een teamuitje (met ouders erbij), zoals bijv. Sinterklaas vieren met het team, zwemmen, bowlen, naar het strand, BBQ etc. Ook dit draagt bij aan het opbouwen van een goede band met je voetbalvrienden en -vriendinnen.

Toernooien
De coördinatoren informeren jullie over toernooien waarop je je kunt inschrijven. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven daarvan. De meeste toernooien vinden plaats aan het einde van het seizoen.
In de winterstop houden wij een Hotdog-toernooi in onze sporthal. De verschillende teams worden per leeftijdscategorie gemengd en spelen een aantal wedstrijden.
Aan het eind van het seizoen is er het Foresters-jeugdkamp voor de O13 en jonger. Dit is een super evenement waar de kinderen jaren later nog met veel plezier op terug kijken. Een absoluut hoogtepunt van het voetbaljaar!

Penaltybokaal
Iedere speler strijdt tijdens het seizoen met zijn of haar team mee om de felbegeerde penaltybokaal. De leider/coach ontvangt via de mail bericht wanneer het team aan de beurt is om op zondag mee te doen aan de voorronde. De winnaars per leeftijdscategorie strijden aan het eind van het jaar om de wisselbeker.

Roep voor of bij aanvang van het seizoen alle spelers en ouders bij elkaar om bovenstaande te bespreken!