Contributie – de Foresters

Contributie – De Foresters 2020-2021

De contributie voor het seizoen 2020-2021 is als volgt vastgesteld:
Heren senioren (geboren in 2001 of eerder): € 217,50
Dames Senioren (geboren in 2001 of eerder): € 217,50
Dames 35 plus: € 90,00
Jeugd O-19 t/m 0-9 (geboren vanaf 2002 t/m 2013): € 177,50
Jeugd O-7 (Mini-pupillen, geboren in 2014): € 110,00
Kabouters (geboren in 2015 of later): € 67,50
Bijdrage selectiespelers senioren: € 70,00
Bijdrage selectiespelers jeugd: € 70,00
Administratiekosten opzeggen lidmaatschap na 31 mei € 20,00
Bij betaling:
Extra administratiekosten per termijn: € 1,00
Extra administratiekosten per aanmaning: € 5,00
Extra administratiekosten storneren of onvoldoende saldo: € 1,00
Incasso kosten incassobureau 100% doorbelast

De contributie en vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.

Vrijwilligersvergoeding
Jeugd: € 100,00
Senioren: € 100,00

Voor gezinnen geldt;
Voor gezinsleden van 18 jaar of ouder wordt per gezinslid welke lid is vrijwilligers vergoeding betaald.
Voor gezinsleden onder de 18 jaar betaalt men eenmaal vrijwilligers vergoeding ongeacht het aantal gezinsleden jonger dan 18.

Leden dienen voor 1 oktober van het lopende seizoen op te geven of zij vrijwilligerswerk gaan doen of dat ze de vrijwilligersvergoeding betalen. U kunt deze opgave doen via de Voetbal.nl app of door een mail te sturen naar vrijwilligers@deforesters.nl. De afrekening van de vrijwilligersvergoeding vindt gelijk plaats met de facturatie van de contributie.

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor het niet doen van vrijwilligerswerk, er andere betaalde krachten ingezet moeten worden voor deze taak.

Boetes

(KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.

(KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.

Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@deforesters.nl

Voor 31 mei: geen contributie verschuldigd
Voor 30 september: administratiekosten opzeggen lidmaatschap 
Na 30 september: volledige contributie verschuldigd

Aanmelden

Voor 31 december: 100% contributie verschuldigd
Na 31 december: 50% contributie verschuldigd