Contributie – de Foresters

Contributie – De Foresters 2019-2020

———————————————————————————– ———————————————————————————–
Heren senioren (geboren in 2000 of eerder): € 217,50
Dames Senioren (geboren in 2000 of eerder): € 217,50
Dames 35 plus: € 90,00
Jeugd O-19 t/m 0-9 (geboren vanaf 2001 t/m 2012): € 177,50
Jeugd O-7 (Mini-pupillen, geboren in 2013): € 110,00
Kabouters (geboren in 2014 of later): € 67,50
Bijdrage selectiespelers senioren: € 70,00
Bijdrage selectiespelers jeugd: € 70,00
Administratiekosten bij niet afgeven automatische incasso: € 1,45
Extra administratiekosten per aanmaning € 5,00
Extra administratiekosten storneren of onvoldoende saldo € 1,00
Incasso kosten incassobureau 100% doorbelast

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.

Vrijwilligersvergoeding

———————————————————————————– ———————————————————————————–
Jeugd: € 100,00
Senioren: € 100,00

U kunt zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak via de voetbal.nl app. Leden of ouders moeten zich zelf aanmelden, indien u zich niet aanmeldt krijgt u automatisch een factuur voor afkoopvrijwilligerswerk aan het einde van het seizoen.
De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor het niet doen van vrijwilligerswerk, er andere betaalde krachten ingezet moeten worden voor deze taak.

Leden dienen voor 1 oktober van het lopende seizoen op te geven of zij vrijwilligerswerk gaan doen of dat ze de vrijwilligersvergoeding betalen. U kunt deze opgave doen via de Voetbal.nl app of door een mail te sturen naar vrijwilligers@deforesters.nl. De afrekening van de vrijwilligersvergoeding vindt gelijk plaats met de facturatie van de contributie.

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor het niet doen van vrijwilligerswerk, er andere betaalde krachten ingezet moeten worden voor deze taak.

Gezinnen
Voor gezinsleden van 18 jaar of ouder wordt per gezinslid welke lid is vrijwilligers vergoeding betaald.
Voor gezinsleden onder de 18 jaar betaalt men eenmaal vrijwilligers vergoeding ongeacht het aantal gezinsleden jonger dan 18.

Boetes

  • (KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.
  • (KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.
  • Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Opzeggen
Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@deforesters.nl

———————————————————————————– ———————————————————————————–
Voor 31 mei: geen contributie verschuldigd
Voor 30 september: helft van de contributie verschuldigd
Na 30 september: volledige contributie verschuldigd

Aanmelden

———————————————————————————– ———————————————————————————–
Voor 31 december: 100% contributie verschuldigd
Na 31 december: 50% contributie verschuldigd