Contributie – de Foresters

Contributie – De Foresters 2021-2022

  • Selectieteam(s): € 4.000,– per team (dit is inclusief selectiebijdrage)
  • Seniorenteams: € 3.500,– per team

(Voor teams met minder dan 16 spelers geldt gedurende het seizoen 2021 / 2022 een  eenmalige overgangskorting in, waarbij een gereduceerd teamtarief van € 3.000,- geldt).

  • Jeugd v.a. O14 € 195,00 (excl. € 70,- selectiebijdrage)
  • Jeugd O11 & O13 € 170,00 (excl. € 70,- selectiebijdrage)
  • Jeugd O9 € 135,00
  • Jeugd O7 & O8 € 100,00
  • Kabouters € 50,00

Vrijwilligerstoeslag
De hoogte van de vrijwilligerstoeslag (vroeger: “vrijwilligersvergoeding”) is € 100,–. U behoeft deze niet te voldoen als u uw punten als vrijwilliger haalt. Zie hierover meer op deze pagina.

Tegemoetkoming senioren Corona-seizoen 20/21
Alle seniorenteams die, in tegenstelling tot de jongere leden, niet hebben kunnen doortrainen en/of voetballen krijgen als tegemoetkoming van de club een eenmalig tegoed van € 250,- per team, te besteden in onze sportkantine. Teams mogen dit bedrag vrijwillig doneren aan de club als ze er geen gebruik van willen maken. Deze teams zullen een vermelding krijgen op het Super Egels bord in de kantine.

Voor gezinnen geldt:
Voor gezinsleden van 18 jaar of ouder wordt per gezinslid welke lid is vrijwilligers vergoeding betaald.
Voor gezinsleden onder de 18 jaar betaalt men eenmaal vrijwilligers vergoeding ongeacht het aantal gezinsleden jonger dan 18.

Leden dienen voor 1 oktober van het lopende seizoen op te geven of zij vrijwilligerswerk gaan doen of dat ze de vrijwilligersvergoeding betalen. U kunt deze opgave doen via de Voetbal.nl app of door een mail te sturen naar vrijwilligers@deforesters.nl. De afrekening van de vrijwilligersvergoeding vindt gelijk plaats met de facturatie van de contributie.

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor het niet doen van vrijwilligerswerk, er andere betaalde krachten ingezet moeten worden voor deze taak.

Boetes

(KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.

(KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.

Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@deforesters.nl

Voor 31 mei: geen contributie verschuldigd
Voor 30 september: administratiekosten opzeggen lidmaatschap
Na 30 september: volledige contributie verschuldigd

Aanmelden

Voor 31 december: 100% contributie verschuldigd
Na 31 december: 50% contributie verschuldigd