Vrijwilliger worden bij De Foresters

We hebben een mooie vereniging, die over een prachtig complex beschikt. Dit zou zonder de steun van sponsors en vrijwilligers niet mogelijk zijn. De Foresters heeft een groep vaste vrijwilligers, waarvan de meesten dagelijks in de weer zijn voor de club. Een aantal andere vrijwilligers draagt een belangrijk steentje bij door af en toe een vrijwilligerstaak uit te voeren, bijvoorbeeld in de kantine staan, of helpen in het secretariaat. De vereniging streeft ernaar om de diverse taken goed te verdelen over de vrijwilligers, eigenlijk zou er voor iedere functie een enthousiaste vrijwilliger en een enthousiaste back-up moeten zijn. Dan kunnen we voorkomen dat een taak op een bepaald moment te tijdrovend of minder leuk wordt.

Hoewel veel zaken goed lopen, is er absoluut nog behoefte aan extra vrijwilligers.
Het bestuur en de diverse commissies beseffen uiteraard dat er weinig mensen zijn die zomaar een paar uur per dag kunnen investeren in de club. Het doel is om nieuwe vrijwilligers een taak te laten vervullen die ze leuk vinden en die past binnen de tijd die ze beschikbaar willen stellen. Hierdoor wordt automatisch de bestaande groep vrijwilligers ontlast, wordt het nog leuker om iets te (blijven) doen voor de club en ontstaat er meer binding.

Voetbal.nl-app
Per seizoen wordt er een totaal aantal te behalen punten toegekend (dit seizoen zijn dat er 12). Bij iedere dienst of taak, wordt het bij die taak toegekende aantal punten van het totaal afgetrokken. Deze registratie en afhandeling zijn zichtbaar gemaakt in de Voetbal.nl app. In de Voetbal.nl app kun je zien wat je vrijwilligersinstellingen zijn, kun je voorkeurstaken opgeven, kun je aangeven wanneer je beschikbaar bent en kun je je inschrijven op roosterdiensten. Het is daarom belangrijk dat de app geïnstalleerd is!

Je bent als lid/ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het halen van het verplichte aantal punten. Zorg er dus voor dat je de app in gebruik neemt en dat bekend is wat voor taak je wilt doen en/of dat je je inschrijft op beschikbare roostertaken.

We hebben ervoor gekozen de taken onder de ouders/wettelijk vertegenwoordigers te registreren. Het is daarom belangrijk dat je een Voetbal.nl app account hebt/maakt die je koppelt aan dit account in de ledenadministratie. Dit doe je door het emailadres te gebruiken waarmee je bekend bent gemaakt in de ledenadministratie. Dit is in de meeste gevallen het emailadres wat bij je kind geregistreerd staat. Stuur een email naar vrijwilligers@deforesters.nl als je het niet weet of het lukt niet. Vermeld dan even je naam en de naam/namen van je kind(eren)! Dan kunnen we het makkelijk opzoeken. De punten die aan het einde van het seizoen nog open staan, worden verrekend!

Ga ervan uit dat je gemiddeld drie a vier keer per jaar een dienst draait. Indien je problemen ondervindt bij het gebruik van de app of heb je meer informatie nodig: Olivia Zwaan, vrijwilligers@deforesters.nl