We hebben een mooie vereniging, die over een prachtig complex beschikt. Dit zou zonder de steun van sponsors en vrijwilligers niet mogelijk zijn.

De Foresters heeft een groep vaste vrijwilligers, waarvan de meesten dagelijks in de weer zijn voor de club. Een aantal andere vrijwilligers draagt een belangrijk steentje bij door af en toe een vrijwilligerstaak uit te voeren, bijvoorbeeld in de kantine staan, of helpen in het secretariaat. De vereniging streeft ernaar om de diverse taken goed te verdelen over de vrijwilligers, eigenlijk zou er voor iedere functie een enthousiaste vrijwilliger en een enthousiaste back-up moeten zijn. Dan kunnen we voorkomen dat een taak op een bepaald moment te tijdrovend of minder leuk wordt.

Hoewel veel zaken goed lopen, is er absoluut nog behoefte aan extra vrijwilligers.

Het bestuur en de diverse commissies beseffen uiteraard dat er weinig mensen zijn die zomaar een paar uur per dag kunnen investeren in de club. Het doel is om nieuwe vrijwilligers een taak te laten vervullen die ze leuk vinden en die past binnen de tijd die ze beschikbaar willen stellen. Hierdoor wordt automatisch de bestaande groep vrijwilligers ontlast, wordt het nog leuker om iets te (blijven) doen voor de club en ontstaat er meer binding.

Kijk bij de Vacatures of er ook voor jou een leuke vrijwilligers taak bij staat.

Neem voor meer informatie contact op met Olivia Zwaan: vrijwilligers@deforesters.nl