De Super Egels

De Super Egels zijn opgericht voor mensen die de vereniging een warm hart toedragen. De Super Egels zorgen voor meer binding met de club én een mooie financiële injectie om Foresters-projecten een extra zetje te geven.

Hoe werkt het?
Iedereen (supporters, teams, sponsors) mag lid worden van de Super Egels. De coördinator van de Super Egels heeft continu inzicht in de beschikbare financiële middelen en geeft het bestuur aan waar het door de leden gedoneerde geld aan besteed moet worden.

Wat is de bijdrage per Super Egel?
Je bepaalt zelf hoeveel je wilt besteden. De minimale bijdrage per jaar is € 25,- per persoon of sponsor en € 75,- voor teams of overige bedrijven. Je krijgt daarvoor naast grote dank van al je mede-Egels ook een persoonlijk Egeltje op het Super Egels-bord in de hal!

Meld je aan!
Wil jij ook een Super Egel zijn? Je zou de vereniging daarmee een grote dienst bewijzen! Aanmelden is heel simpel en kan op drie manieren:
– Stuur een e-mail naar sponsoring@deforesters.nl en we nemen vervolgens contact met je op
– Stuur een What’s App-bericht naar 06 24900020
– Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL13 INGB 0006 5179 92 ten name van De Foresters, onder vermelding van Super Egels en je e-mailadres.