Foresters is plezier, ambitie, gezelligheid en integriteit

Verklaring Omtrent Gedrag helpt

De Foresters wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich volledig veilig en welkom voelt. Het moet een prettige plek zijn waar iedereen ongeacht aard en afkomst optimaal voetbal kan beleven. Dat betekent dat er geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, discriminatie of pesten.

Een van de manieren om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen onze club te verkleinen is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het Foresters bestuur verlangt van elke trainer, coach, leider of vrijwilliger dat deze een VOG kan overleggen. Daaruit blijkt dat deze persoon niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Door deze algemene maatregel wil het bestuur meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en vrijwilligers. Daarnaast vermindert het de kans dat personen die (elders) eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de Foresters kunnen uitoefenen.

Heb je nu een actieve rol in de club, maar nog geen VOG, vraag deze dan kosteloos aan via voetbalzaken@deforesters.nl. Deze verklaring is echt nodig willen we je een actieve rol geven in onze vereniging.

Bespreekbaar maken

Het is belangrijk dat wij ons bewust zijn van ons gedrag en respectvol omgaan met de ander. Binnen onze vereniging is voor onheus gedrag of ongewenste intimiteiten géén plaats. Ervaar je grensoverschrijdend gedrag, maak het bespreekbaar in je team, met mensen in je omgeving of met je leider of coördinator. Doe je dat liever niet, dan kun je terecht bij onze Vertrouwens Contact Persoon.

We realiseren ons dat het hebben van een VOG natuurlijk geen garantie is om ongewenst gedrag te voorkomen. Daarom hebben we in onze vereniging afspraken waarin staat wat we doen als er sprake is van ongewenst gedrag. Kijk daarvoor op https://www.deforesters.nl/vog-beleid/ .Met onze aanpak volgen we het NOC-NSF.