ALV woensdag 7 december – save the date!

Op woensdag 7 december 2022, vanaf 20:00 uur, houdt SV De Foresters haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Houdt deze avond dus ajb vrij!

De voorlopige agenda vermeldt, naast de rondvraag en andere ruimte voor inbreng vanuit de leden, in ieder geval:

-De financiele verantwoording over 2021/2022, met verlening decharge aan het bestuur, en

-Het aftreden van het bestuur en de benoeming van een nieuw bestuur.

Verdere berichten volgen!

Het bestuur van SV De Foresters