Algemene Ledenvergadering zet in op LED-verlichting

Graag nodigen we jullie uit voor een ALV op 4 februari 2022. Het gevoerde financiële beleid en de begroting voor het komende jaar staan op de agenda, evenals jullie mening over het doen van een extra investering voor het aanleggen van LED verlichting.

We zijn bij De Foresters druk bezig om verder te verduurzamen. Nu de zonnepanelen op ons dak liggen willen we verder in het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheids-doelstellingen: het installeren van LED verlichting op onze twee kunstgrasvelden. Dat is, ondanks diverse subsidieregelingen, een forse investering. Daarom willen wij de ALV daarover graag raadplegen. Omdat toestemming volgens de statuten niet nodig is vragen wij formeel om een advies, maar stellen een eensgezinde vergadering als vorm van informele toestemming wel zeer op prijs.

Wat levert LED verlichting op?

  • Veel beter licht tijdens avondtrainingen en -wedstrijden
  • Makkelijker in- en uitschakelen van verlichting, ook op afstand
  • Lagere energiekosten
  • Bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de overheid

Wat kost het?

  • De investering zal rond de 60-80k zijn
  • Hiervan krijgen we rond 28k subsidie
  • Het overige deel kunnen we vanuit eigen middelen financieren of relatief goedkoop lenen met een door de provincie ondersteunde lening

Wij hopen jullie op 4 februari om 20:00 uur in de kantine te verwelkomen. Als dat niet mag dan zullen we een online vergadering organiseren. Een link volgt dan uiterlijk een week voor de vergadering.

Sportieve groet,
Het bestuur