Samen tegen corona

Bij De Foresters vinden we het belangrijk om met plezier en ambitie te voetballen. Maar we vinden het net zo belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. maatregelen die erop gericht zijn om het Coronavirus te verslaan. Daarom vindt u in dit document, handig bijeen, de belangrijkste maatregelen die op onze club gelden. Het blijft daarnaast goed om de website van de KNVB in de gaten te houden en onze eigen website voor aanvullende en bijgewerkte maatregelen.

Overzicht corona-maatregelen per 4 november

Op 15 december zijn nieuwe Corona-maatregelen ingegaan,  sporten is alleen nog beperkt mogelijk.

Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order nog steeds niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training.  Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
 • Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie mogen doorgaan

Hieronder leest u het laatste nieuwsbericht van ons bestuur met betrekking tot de nieuwe maatregelen en hoe hier als club invulling aan wordt gegeven. Ook eerdere berichten met betrekking tot de maatregelen vindt u hier terug.

Het bestuur bespreekt regelmatig de laatste ontwikkelingen en adviezen. We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de KNVB en NOC*NSF.

Op deze pagina vind je protocollen en op de site geplaatste berichten over Corona.

Overzicht protocollen KNVB

Protocol verantwoord sporten

Coronavirus en sport: veelgestelde vragen

Handreiking toeschouwers bij wedstrijden

Protocol arbitrage

Eerdere updates

Corona-update 15 december 2020

Corona-update 5 November 2020

Beste leden van SV De Foresters!

COVID-19 en voetbal, dat zijn geen vrienden…. Na een korte opleving aan het begin van het seizoen zijn eerst de kantines en de kleedkamers gesloten. Daarna zijn de competities gestopt, zijn de trainingen boven 18 jaar beperkt tot maximaal 4 personen in een groep en inmiddels is bijna alles gestopt.

Wij zijn als dagelijks bestuur druk bezig met het zoeken naar mogelijkheden om desondanks zoveel mogelijk te kunnen voetballen. Dat worden er wel steeds wat minder helaas. De trainingen voor onze jeugd tot 18 jaar kunnen gelukkig wel volgens de planning doorgaan. Er worden ook extra activiteiten georganiseerd voor deze groep, met name in de weekenden. We hopen uiteraard dat het klassieke hotdogtoernooi door kan gaan en hebben de voorbereiding alvast in gang gezet. Binnenkort volgt meer informatie over hoe je je hiervoor kunt inschrijven.

Boven de 18 jaar mag er nu nog maar met maximaal 2 personen getraind worden. Dat is praktisch niet te organiseren. We hebben daarom besloten deze trainingen m.i.v. 4 november 22:00 uur voor de komende periode te stoppen.

Voor de senioren is het wegvallen van de wekelijkse training en de wedstrijden niet alleen erg jammer maar het voelt ook erg dubbel. Deze groep betekent erg veel voor onze vereniging en draagt naar verhouding veel bij aan onze club. Niet alleen met de contributie maar ook met vrijwilligerswerk en niet te vergeten de gezelligheid in de kantine. Enorm balen dus. We zijn daarom aan het kijken wat de impact op de contributie en de verplichte vrijwilligerswerk / -bijdrage is en of we hier als vereniging wat mee kunnen doen. In de ALV was al toegezegd om het komende jaar naar het contributiemodel te gaan kijken. Dat willen we nu alvast in gang zetten. Als je ideeën hebt en/of je hierin wilt meedenken, laat het ons weten. De werkgroep wordt de komende weken samengesteld.

Voor de volledigheid vind je hieronder nog een keer de regels voor het sporten zoals die op 3 november door de overheid zijn gecommuniceerd.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
 • Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie mogen doorgaan.

Nogmaals, we zijn ons bewust van de impact van deze maatregelen op ons allemaal en dat er mogelijk een gevoel van ontevredenheid aan het ontstaan is. Natuurlijk zijn wij een vereniging met zijn allen, voor elkaar maar uiteraard willen we ook met zijn allen plezier beleven aan onze favoriete sport. Nu dit voor een deel niet kan moeten we kijken wat er verder mogelijk is. Nogmaals, meld je aan als je hierover mee wilt denken. Wordt vervolgd.

Sportieve groet,

Het bestuur

#blijfgezond #blijfpositief #blijfsportief

Corona-update 7 oktober 2020

De belangrijkste maatregelen
• Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en (oefen)wedstrijden, dit geldt voor thuis- als uitpubliek. Spelers, coaches/begeleiders, grensrechter en chauffeurs (uitsluitend van uitteams t/m O19, maximaal 5 per team) zijn welkom. Dus ook geen geblesseerde spelers, opa’s en oma’s, etc.
• Kleedkamers zijn beschikbaar voor gasten: de teams tot en met O17 krijgen 1 kleedkamer toegewezen. Teams vanaf O19 proberen wij 2 kleedkamers ter beschikking te stellen, maar in elk geval is er 1 kleedkamer beschikbaar, in dat geval moet er in twee groepen omgekleed worden. Voor de thuisteams geldt hetzelfde, maar het kan voorkomen dat er geen kleedkamer beschikbaar is.
• Houdt 1,5 afstand van elkaar, ook in de kleedkamers (uitspelende seniorenteams in de categorie 19+ krijgen 2 kleedkamers ter beschikking, dus maximaal 7 á 8 spelers per team moet lukken).
• Volg de instructies van onze vrijwilligers op, ga geen discussie aan, het is al lastig zat om toe te zien op de geldende maatregelen. Er staan vrijwilligers bij het toegangshek om erop toe tezien dat er geen toeschouwers/publiek mee het sportpark op komen.
• Onze kantine is gesloten, we proberen voor onze gasten wel koffie, thee en limonade beschikbaar te hebben.

Aandachtspunten en verdere maatregelen
• Het verzoek voor ouders van (jeugd)leden is, om kinderen af te zetten en daarna weer door te rijden. En/of kom zo veel als mogelijk met de fiets/lopend.
• Zorg niet voor een opstopping op de parkeerplaats en/of voor de ingang bij het toegangshek. Houdt ook hier 1,5 meter afstand.
• Voor uitsluitend de ouders van de allerjongste kabouter-leden is het toegestaan om op het handbalveld bij de hoofdingang te staan, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar.
• In het wedstrijdsecretariaat mogen maximaal 4 personen tegelijkertijd verblijven, houdt hier rekening mee en wacht eventueel even op uw beurt.
• Na afloop van de wedstrijd dient de leider de eventueel geleende intrapballen weer terug te brengen en de stand door te geven.
• Na afloop van de wedstrijden dienen de spelers en begeleiding het Sportpark te verlaten en niet bij andere wedstrijden te blijven kijken.
• De wc’s in de kleedkamers en bij onze hoofdingang/kantine zijn toegankelijk voor mensen die op het terrein aanwezig zijn.
• Voor Foresters-leden: controleer altijd zelf de corona-protocollen bij de vereniging waar je naar toe moet. Verenigingen kunnen zelf andere regels hebben.

Corona-update 1 oktober 2020

-Het bezoeken van thuiswedstrijden is niet toegestaan. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor ouders, opa’s, oma’s en zelfs geblesseerde spelers. Dus 0 supporters van Foresters langs het veld…

-Van gastverenigingen zijn alleen personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs

-Een chauffeur is alleen welkom bij wedstrijden van jeugdteams (t/m O19)

-In geval van vermoeden van het omzeilen van de regels, waarbij toeschouwers toch op het complex aanwezig zijn (bijvoorbeeld een onevenredig groot aantal chauffeurs) dient toegang tot het complex ontzegd te worden.

We roepen iedereen met klem op zich aan de regels te houden en instructies van vrijwilligers op te volgen. Hopelijk krijgen we Corona samen klein en mogen we spoedig weer van ons mooie spelletje genieten. Bedankt alvast voor je begrip en hulp!

Kantine gesloten op 12 september 2020

Beste leden,

op 24 augustus stuurden wij aan al onze leden een dringende oproep die ook op onze website is geplaatst. Wij deden een beroep op jullie allemaal om je te houden aan de spelregels en maatregelen die algemeen in Nederland en specifiek bij De Foresters gelden. Afgelopen zaterdag 2 september hebben wij moeten constateren dat niet iedereen zich wenst te houden aan de regels, met o.a. een overvol terras tot gevolg bij de wedstrijd van ons 1e team.

Helaas hebben wij nu het besluit moeten nemen dat we wilden vermijden: vanaf aanstaande zaterdag is onze “normale” kantine gesloten en is alleen de naast de kantine geplaatste hut beschikbaar voor de aanschaf van koffie, thee, fris en snacks.

De verkoop van alcoholische dranken wordt gestopt en er wordt streng gelet op het verbod van gebruik van eigen meegebrachte alcohol. We proberen de aankomende periode te kijken met welke maatregelen we eventueel weer deels open kunnen gaan, zeker als de herfst en winter begint en het weer slechter wordt is een gesloten kantine bijzonder onwenselijk.

Afgelopen zondag was er een groot toernooi (zo’n 50 teams t/m onder 13) op ons complex, kinderen waren heerlijk aan het voetballen en de kantine was beperkt open. Dit toernooi heeft ons aangetoond dat er wel mogelijkheden zijn voor een verantwoorde openstelling van de kantine, maar alleen als er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn. Daarom ook een dringend verzoek aan onze leden: neem je verantwoordelijkheid en schrijf je in voor kantine-, ontvangst- of andere diensten. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat zien dat je lid bent van een vereniging, we kunnen het niet zonder jullie!

Namens het voltallige Algemeen Bestuur van De Foresters,

Mark Lindeman
Secretaris

Corona-update 22 augustus 2020

In verband met Corona geldt vanaf 22 augustus dat t/m O17 alle teams (gastverenigingen én eigen teams) een kleedkamer toegewezen krijgen. Bij wedstrijden in de overige lichtingen (O19 en ouder) krijgen tegenstanders twee kleedkamers. Alleen indien de capaciteit dat toelaat (bijvoorbeeld bij sommige late wedstrijden) krijgen thuisteams in O19 en ouder ook twee kleedkamers.

Douchen is alleen toegestaan vanaf O19 voor zowel tegenstanders als thuisteams, mits ze een kleedkamer toegewezen hebben gekregen. Dit is nodig in verband met de doorlooptijd en capaciteit.

Houd er svp rekening mee dat het in de praktijk voor kan komen dat er toch minder capaciteit is dan verwacht, we verwachten dat iedereen meewerkt om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.