Algemene Ledenvergadering 7 december 20.00 uur

Geacht Foresters lid!

Op woensdag 7 december 2022, vanaf 20:00 uur, houdt SV De Foresters haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als je lid bent van onze vereniging is dit een mooie kans om je stem te laten horen en om mee te praten over de manier waarop we onze club vormgeven.

Belangrijk onderdeel van de vergadering zal het benoemen van een nieuw algemeen bestuur zijn. Voorzitter Sjoerd Stoker, penningmeester Remco Teerhuis en secretaris Mark Lindeman zullen plaatsmaken voor een nieuw bestuur bestaande uit Hugo den Hartog (voorzitter), Roel van Velzen (vicevoorzitter), Remco Teerhuis (die doorgaat in het nieuwe bestuur, opnieuw als penningmeester) en Dennis Oostindie als secretaris.

De agenda voor woensdag 7 december is als volgt:

  • opening vergadering door de secretaris;
  • inventariseren ingekomen vragen / agendapunten;
  • financiële verantwoording over 2021/2022, met verlening decharge aan het bestuur;
  • aftreden van het huidige bestuur en de benoeming van een nieuw bestuur;
  • rondvraag .

Hopelijk zien we jullie op onze ALV, met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV De Foresters