Algemene ledenvergadering

Beste leden,
Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine op:

Woensdag 19 juni 2019 in Het Egelshonk om 20.00 uur.

De kantine is open om 19.45 uur, thee en koffie staan klaar.

Het is mogelijk om een agendapunt in te brengen. Dit kan uiterlijk tot woensdag 19 juni 2019 14:00 uur worden gedaan, door middel van een email naar: voorzitter@deforesters.nl

Graag tot dan!

Het Bestuur
SV De Foresters

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Ambitie 2 georganiseerde trainingen vanuit de vereniging voor jeugdteam. Voetbalzaken heeft de ambitie uitgesproken om alle jeugdteams (meiden en jongens) twee vanuit de verenging georganiseerde trainingen aan te bieden. Verwachte kosten hiervan zij € 50 per jeugdlid. In het seizoen zullen we hiervoor € 25 extra aan contributie in rekening brengen. In 2020-2021 zal dit € 50 bedragen. Indien we de ambitie niet waarmaken zullen we dit bedrag terugstorten.
 5. Contributieverhoging (zie voorstel)
  – dekking onderhoudskosten complex (ca € 15.000)
  – ambitie twee georganiseerde trainingen
  – dalend aantal leden
 6. Uitbesteden contributieadministratie
  Het uitbesteden contributieadministratie aan Clubcollect met ingang van het seizoen 2019-2020.
  Wijzigingen die hierdoor optreden zijn:
  – Vrijwilligersvergoeding wordt van 2019/20120 vooraf geïncasseerd
  – Mogelijkheid tot gespreid betalen over 10 perioden
 7. Samenstelling bestuur
  – drie actieve bestuursleden
  – vier vacatures (penningmeester, secretaris, hoofd voetbalzaken en hoofd sponsoring, pr en evenementen)
 8. Aftreden bestuursleden
  Bas Michielsen, voorzitter, treedt aan het einde van het seizoen 2019/2020 af als voorzitter.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting door voorzitter

Het bestuur