ALV woensdag 17 januari – Save the date!

Algemene Leden Vergadering - De Foresters

Op woensdag 17 januari 2024, vanaf 20:00 uur, houdt SV De Foresters haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We nodigen je graag uit om op deze avond je stem te laten horen en mee te denken over onze mooie club. Als je graag een onderwerp zou willen bespreken, willen we je vragen om dit onderwerp aan te melden bij Dennis Oostindie (secretaris@deforesters.nl) voor 10 januari.

De agenda voor woensdag 17 januari is als volgt:

1.            Opening door de voorzitter;

2.            Vaststelling agenda en ingekomen punten;

3.            Financiële verantwoording over seizoen 2022/2023, met verlening decharge aan het bestuur;

4.            Financieel inzicht halfjaarcijfers seizoen 2023/2024;

5.            Mutaties binnen het bestuur

6.            Update over Veld 1;

7.            Ingekomen punten;

8.            Rondvraag.

Hopelijk zien we jullie op onze ALV.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV De Foresters