Notulen Algemene Ledenvergadering

Op een matig bezochte Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van de Foresters op woensdag 17 januari het afgelopen jaar afgesloten, en de plannen en speerpunten voor het komende jaar gepresenteerd. Met de aanwezige leden zijn interessante discussies gevoerd over onder meer plannen om nieuwe leden aan te trekken, het vrijwilligersbeleid en natuurlijk ook de status van veld 1. Hieronder leest u een korte samenvatting van deze ALV.

Terugblik

Voorzitter Hugo Den Hartog blikt terug op een succesvol seizoen 2022/2023. Sportief gezien waren er niet alleen successen met kampioenschappen en bekerwinnaars (en natuurlijk het kampioenschap van het vlaggenschip Eén), maar ook organisatorisch zijn er mooie stappen gezet. Zo is er een Team Ambitie en een Team Plezier opgesteld, die de pijlers voor ons voetbal moeten bewaken: we zeggen immers niet voor niets voetballen met Plezier en Ambitie.

In het jaar dat het nieuwe bestuur, verder aangevuld met penningmeester Remco Teerhuis en secretaris Dennis Oostindie, aan het roer staat mag er dan ook met trots worden teruggekeken op de organisatorische ontwikkelingen. Van de bijna lege club zijn op veel plaatsen al de juiste personen aangesloten, en lijkt ook het nieuwe seizoen weer de goede kant op te gaan.

Financieel

Ook de penningmeester keek terug op het afgelopen seizoen. Hoewel het resultaat over het afgelopen seizoen licht negatief was, valt dat te wijten aan enkele belangrijke investeringen die in het afgelopen jaar zijn gedaan. Daarbij horen onder andere nieuwe warmtepompen en boilers, een upgrade van de kantine, en investeringen in het verbeteren van ons voetbal, zoals het camerasysteem dat veelvuldig door de selectie wordt gebruikt.

De kascommissie stelde de ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid, waar de ledenvergadering unaniem voor stemde. Voor vragen over het gevoerde financiële beleid kunt u penningmeester@deforesters.nl benaderen.

Ook werd er gekeken naar de halfjaarcijfers voor dit seizoen. Ook daar investeren we verder in het toekomstbestendig maken van onze mooie club, met warmtepompen en boilers. Chris van Roon wist daarmee te vertellen dat ons gasverbruik in een jaar tijd al met tweederde is verminderd. Ook intensiveren we de samenwerking met onze hoofdsponsor Kuyper & Blom en met de BSO Forte, twee samenwerkingen waar we erg trots op zijn. Dankzij Roel van Velzen, die zijn energie gaat richten op sponsoring en een stapje terug zet uit het bestuur, hopen we sponsoring de komende tijd een nieuwe boost te geven.

Na de mooie uiteenzetting op financieel gebied gaf Remco de wens aan om na vijf trouwe jaren penningmeesterschap het stokje over te geven aan een opvolger. Kent u of bent u onze volgende penningmeester? We maken graag eens kennis, stuur daarvoor een mailtje naar secretaris@deforesters.nl.

Gespreksonderwerpen

De ledenvergadering heeft toegestemd tot de toetreding van Niels Kaandorp en Digna Ooms, afgevaardigden van respectievelijk Team Ambitie en Team Plezier, tot het bestuur. Hiermee hopen we de kern van onze club – het voetbal – te versterken binnen het bestuur.

Verder zijn er interessante gesprekken geweest over het te voeren vrijwilligersbeleid, om niet te veel afhankelijk te worden van betaalde krachten. Ook sponsoring, het doen groeien van ons ledenbestand, en het belonender maken van scheidsrechterwerk passeerden de revue, en we zijn blij met de betrokkenheid van de leden bij de club.

Het grootste discussiepunt, en waar we toch graag met meer mensen over hadden gepraat die hier last van ondervinden, is ons hoofdveld. Hoewel deze officieel nog goedgekeurd is, vinden meer en meer leden het spelen op dit veld bezwaarlijk. Secretaris Dennis Oostindie zette uiteen wat er in de afgelopen jaren allemaal al is ondernomen door het bestuur om tot vervanging van dit veld te komen, en sloot af met de vraag welke ideeën de leden nog zouden kunnen voordragen. Hier kwamen diverse ludieke voorstellen uit.

Tot slot

Aan de aanwezige leden merkt het bestuur de potentie van de Foresters als club om met de oplossingen te komen voor onze meest gangbare uitdagingen. Des te belangrijker dat de leden goed vertegenwoordigd zijn op de Algemene Ledenvergadering. Heb jij een voorstel over hoe wij de ALV voor jou interessanter kunnen maken, of zie jij kansen om in één van bovengenoemde commissies jouw talent te laten schijnen? Neem dan graag direct contact met ons op via secretaris@deforesters.nl. Kom gerust een keertje langs, het bestuur is elke woensdagavond vertegenwoordigd op de club. We hopen je snel te zien!