Update Commissie Voetbalzaken

Commissie Voetbalzaken (CVZ)
Maandelijks zal de commissie voetbalzaken (CVZ) verslag doen van de zaken die hebben gespeeld in de afgelopen periode en wat er op de agenda staat voor de komende periode. Hiermee willen we onze leden op de hoogte brengen van wat er zich achter de schermen afspeelt op voetbal vlak.

Organisatorisch CVZ
Wie zit in de CVZ en wie heeft welke rol ? 

De CVZ bestaat momenteel uit zes personen. Dennis Dijkhuis, Benjamin Langeveld, Edward Avis, Peter Baaij, Marc Brunekreef en Jeroen Haanstra.
Binnen de CVZ hebben we de taken als volgt verdeeld:

Dennis is aanspreekpunt voor de coördinatoren voor de meiden en dames, Edward onderbouw, Benjamin voor de middenbouw, en Peter voor de bovenbouw en senioren. Marc beheert de portefeuille overige zaken zoals bijvoorbeeld de scheidsrechters coördinatie. Jeroen is het aanspreekpunt voor de hoofd jeugdopleiding (HJO). De CVZ komt in principe alleen in beeld wanneer leden er met de coördinatoren of HJO niet uit komen. Naast aanspreekpunt zoals beschreven houdt de CVZ zich voornamelijk bezig met het aanscherpen van het voetbal beleid binnen de vereniging, het implementeren daarvan en het toezicht houden daarop.

Actiepunten augustus en september
Aanstellen trainers:

Belangrijkste taak in de eerste maanden van het seizoen was het aanstellen van alle trainers en dit verwerken in een trainingsschema. Aangezien de HJO nieuw was hebben we dit samen opgepakt. Het was een behoorlijke puzzel met als resultaat dat iedereen nu twee trainingsmomenten heeft.
Het doel voor komend seizoen is dat zoveel als mogelijk teams twee maal per week worden getraind door gediplomeerde trainers. Dit zal het niveau van trainen geven ten goede komen en het spelplezier verhogen. In de voetbalvisie die later dit jaar zal worden gedeeld zal hier dieper op worden ingegaan.

Indeling teams
Ieder jaar is het weer een enorm karwei om de teams in te delen. Door aan en afmeldingen vinden verschuivingen plaats wat hoofdbrekens met zich meebrengt. Door de wisseling van de wacht bij de HJO en de intrede van de AVG was de uitdaging dit jaar extra groot. Hoe vormen we evenwichtige teams die op het juiste niveau uitkomen. Gelukkig is dit na veel constructieve gesprekken met ouders en leiders voor 98% gelukt. Met een tweetal leden zijn we nog in gesprek om ook deze jongens op hun niveau te laten spelen.

Naast de teamindeling is het ieder jaar weer afwachten of de teams op een voor hun aantrekkelijk niveau uit komen. Zowel een te hoge als een te lage indeling is voor niemand leuk. Gelukkig was de KNVB bereid met ons mee te denken en hebben we na de bekerronde en de eerste competitie wedstrijden iedereen op een aantrekkelijk niveau kunnen plaatsen.

Bijeenkomsten voor ouders, trainers, leiders en teammanagers
De nieuwe HJO heeft zich ten doel gesteld ouders, trainers, leiders en teammanagers te ondersteunen hoe ze de begeleiding van teams nog leuker kunnen maken. Hierdoor zal de kwaliteit van trainen omhooggaan, het niveau verbeteren en het spelplezier toenemen. De eerste informatie bijeenkomsten (voor het seizoen) waren goed bezocht. De laatste voor leiders viel wat tegen. Wij zullen in de communicatie naar betrokkenen rekening houden hoe iedereen te bereiken.

Voetbalbeleidsplan
Komende twee maanden gaan we met de CVZ om tafel om het beleidsplan aan te scherpen. Vervolgens zullen we dit met het bestuur afstemmen en delen met de leden. Maandelijks lichten we er dan een thema uit dat we via de diverse kanalen met de leden zullen delen.