Oproep Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2020

Op 25 maart 2020 is de volgende Algemene Ledenvergadering. Er staan een aantal belangrijke zaken op de agenda, zoals het kiezen van een bestuur, vaststellen van het budget en decharge op de financiën. De ALV wordt zoals altijd gehouden in de kantine en start om 20.00 uur. Om 19.30 gaat de kantine open en staat de koffie klaar.

Let op: Alle leden hebben het recht om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie (voorzitter, penningmeester, secretaris). Binnenkort volgt meer info over het verkiesbaar stellen en de verkiezingen.

Een week voor de ALV, op 18 maart, is er een inloopavond voor iedereen die de cijfers alvast wil inzien en is het bestuur aanwezig om toelichting te geven. Deze avond begint om 20.00 uur.