Oproep Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van De Foresters,

Op de algemene ledenvergadering van 19 juni jl. heeft onze huidige voorzitter, Bas Michielsen, aangegeven zijn functie beschikbaar te stellen. Op diezelfde ledenvergadering is er een commissie opgericht die zich de afgelopen periode heeft beziggehouden met het bedenken en uitwerken van een professionele organisatiestructuur die past bij het huidige Foresters en een blauwdruk moet zijn voor de toekomstige manier van samenwerken binnen onze mooie club.

Afgelopen maandag zijn de eerste uitkomsten van deze commissie gedeeld met het bestuur en is er door het bestuur unaniem akkoord gegeven op de verdere invoering van de organisatiewijzigingen. Bas heeft daarbij aangegeven dat het verstandig is om de invoering verder over te laten aan een nieuw bestuur en heeft daarom per direct zijn functie als voorzitter neergelegd, om zo de weg vrij te maken voor een nieuwe voorzitter.

Omdat het bestuur uit minimaal drie personen moet bestaan is het daarom zaak zo spoedig mogelijk een nieuw bestuurslid te benoemen.

Hiervoor kondigen wij een extra Algemene Ledenvergadering aan op donderdag 24 oktober as om 20:00 uur in de kantine. Tijdens deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering zullen de overgebleven bestuursleden, Martina van der Zwet en Joep Hooijschuur, nieuwe kandidaten voorstellen voor het bestuur en zal de Algemene Ledenvergadering zich daarover kunnen uitspreken. 

Bas zal in de tussentijd nog wel zijn lopende werkzaamheden afronden en is dus nog niet helemaal uit beeld, maar wij danken Bas hierbij alvast voor zijn verrichte inspanningen voor onze vereniging.

Wij nodigen iedereen uit deze aankondiging te zien als een aanmoediging om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Je kunt jouw kandidatuur aanmelden via secretaris@deforesters.nl tot uiterlijk 20 oktober 20:00 uur.