Het is stil geweest sinds de informatie avond met de gemeente heeft plaatsgevonden, maar dat wil niet zeggen dat er ook stilgezeten is.

De werkgroep die samengesteld is nav de genoemde informatie avond is inmiddels ook al weer ontbonden. Echter niet zonder resultaat, want in overleg met de gemeente is een akkoord bereikt over de te gebruiken infill bij de renovatie van veld 2; dat wordt kurk. Wij danken de leden van de werkgroep voor hun verrichtte inspanningen en het bereikte resultaat.

Daarmee wordt voldaan aan onze wens binnen de vereniging van een alternatief voor de rubberkorrels die nu in gebruik zijn. De meerkosten die gemoeid zijn met deze infill, worden zoals in de ALV van december jl gemeenschappelijk gedragen door de gemeente en Foresters.

Na het vallen van dit besluit heeft, op basis van opnieuw een uitzending van Zembla, de gemeente de onderlaag onder de kunstgras mat van veld 2 gecontroleerd op vervuiling.

Op 1 februari jl berichtte de gemeente ons dat uit dit onderzoek gebleken is , dat de ondergrond niet vervuild is en er kan worden gestart met de uitbesteding van de renovatie.

De vereniging wordt nauw bij dit traject betrokken en op korte termijn zal er een eerste overleg hiervoor zijn.

Het is het doel rondom de renovatie direct het pannaveld en de dugouts op de velden 2,3 en 4 te gaan meenemen.

Zodra er meer bekend is, zullen wij opnieuw berichten.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, richt die dan aan ons via: secretaris@deforesters.nl

Vriendelijke groet

Het bestuur van SV de Foresters